Tottie och Jean Claude fick fem valpar två hanar och tre tikar
En tik söker nytt hem gärna utställningsintresserade men inget krav

Mimmie och Otto fick sex valpar fyra hanar och två tikar
Det finns en liten kille kvar